Schaakclub Santpoort

Na 2 seizoenen met onderbrekingen vanwege corona kon de interne competitie van 2022/2023 zonder onderbreking worden afgewerkt. 35 ronden kon er geschaakt worden.

38 personen hebben 1 of ronden meegedaan. Sommige hebben 1x een partij geschaakt maar de meesten hebben vele ronden meegedaan. Door verhuizing of andere redenen zijn een aantal deelnemers, ook leden die jarenlang hebben meegedaan, gedurende het seizoen afgehaakt. Maar Schaakclub Sanpoort mocht ook een aantal nieuwe leden welkom heten. Personen die schaken via internet speelden of ontdekten en vervolgens wilden ervaren of het ook fysiek bij een schaakclub een leuke hobby kan zijn.
Met schaakclub Kijk Uit is afgesproken dat leden aan elkaars competitie mee kunnen doen. Vanuit die samenwerking sloten ook een aantal deelnemers aan.
Een eervolle vermelding verdient Cees Heeremans. Ooit lid geweest maar afgehaakt “omdat het niet meer ging”. Na deelname aan het kerstsnelschaaktournooi is hij weer lid geworden, meteen ons oudste lid. Hij wist ook een aantal punten bij elkaar te schaken.

De statistieken van de competitie geven een bijzonder beeld Er zijn meer overwinningen met zwart dan met wit behaald. Dat zal in weinig schaakcompetities geschieden. Naar mijn indruk werd er in bijna alle partijen gestreden om het punt. Het relatief lage percentage remises (36 van de in totaal 233 partijen) wijst erop dat er weinig remises, laat staan salonremises, waren.

Een speciaal woord van waardering voor Menno Schaefer en Rob de Roode die met schaaklessen schaakdeelnemers de kans hebben geboden hun schaakspel te verbeteren.

Bij een competitie horen ook verliezers en winnaars. Absoluut de beste was Menno Scheafer. Hij had maar liefst 6 punten meer dan Jan Burggaaf de nummer 2. Jan heeft zijn lidmaatschap beëindigd en zal deze positie niet verdedigen. Gedeeld derde zijn Peter Hamersma en Mike van Huet geworden.
Tijdens de slotavond zijn deze leden, voor zover aanwezig, in het zonnetje gezet.
Een competitieleider (in elk geval ik) ziet het liefst dat deelnemers zo veel als mogelijk is aanwezig zijn. Daarom is er ook de aanwezigheidsprijs. Outger Baron heeft deze prijs dit jaar verdient.

De competitie 2022/2023 is beëindigd. Een seizoen met vele avonden met 9 of meer partijen. Ik hoop dat we ook in competitie 2023/2024 veel schaakavonden met een dergelijk aantal partijen (of meer) mogen ervaren. Die competitie begint binnenkort. Ik heb er weer zin in.

Leo Kruisselbrink

Geef een reactie