Beste dinsdagcompetitiedeelnemers,

Aangezien de gemeente de regels rondom zaalhuur klaarblijkelijk heeft verscherpt (23:30 moet de gehuurde zaal leeg zijn; zie ook andere berichten van mij op de website), is er in samenspraak met onze voorzitter besloten het speeltempo te veranderen en dit zoveel mogelijk in harmonie te laten zijn met het speeltempo, dat vanaf dit seizoen ook de door de NHSB in de lagere klassen van de externe competitie toegepast wordt.

De NHSB past een tempo toe van 100 min p.p.p.p toe met toevoeging van 10 sec bij elke gedane zet.
Vanwege de eerdergenoemde sluitingstijd van de zaal, zal op onze interne clubavond op de dinsdag een aangepast tempo van 90 min gehanteerd worden (met 10 sec erbij voor elke gedane zet).
De klassieke tijdscontrole bij de 36ste zet vervalt dan.

Deze verandering is door nood geboren, maar aan de andere kant heeft het ook een gelegenheid gevormd om als club over te stappen naar het nieuwe Fischertempo, die ook door steeds meer verenigingen in de interne gehanteerd wordt.
Zodoende went men ook -bij deelname in de externe bondscompetitie- aan het Fischertempo i.h.a., omdat spoedig de klassieke speeltempi tot het verleden zullen behoren.

Tot dinsdagavond a.s.

Geef een antwoord