In chronologische volgorde:

Na 20 zetten bood Barry met zwart remise aan, die Jan vrijwel direct aannaam. De stuurlui aan wal, waaronder schrijver dezes, vroegen zich (hardop) af, waarom wit niet doorspeelde, omdat wit een paard zou kunnen posteren op c6 (was dat zo erg dan !!) ondersteund door een witte pion op d5.
Der Jan had 't natuurlijk beter gezien, mede (later, toen Santpoort 2 promotie naar 3de klasse KNSB zeker gesteld had middels een zevenklapper) bevestigd door vlijtige huisanalyse (met hulp van Mephisto of Fritz) van de zwartspeler, die aangaf dat de ene manier van terugslaan op d5 0,00 zou opleveren en de andere manier -0.26.
Barry vond -0.26 'te weinig' (dat is volgens de engines gelijkspel dacht ik) om door te spelen (zou hij dit berekend hebben achter 't bord ??).
In ieder geval een glimlach van oor tot oor bij de zwartspeler met deze solide remise, want weer een horde achter zich op weg naar het kampioenschap (maar Ouker nog in zijn nek dampend).

Rogier won de dubbel tegen Nico Schumacher. Deze keer met wit spelend, won hij op een bord vol stukken de zwarte dame door een aftrekaanval.
De competitieleider maakt zich nu toch wel zorgen om de vorm van Nico en denkt er aan om voor hem een Tamagotchi aan te schaffen.

Beide Ceesen/Cesen lieten zich vanavond van hun taaie kant zien (waarom niet elke week zo ?).
Hollaar speelde met wit tegen Ronald Hoekstra en bracht het tot een enkel toreneindspel met gelijk aantal pionnen. Zwart deed 't positioneel aan 't einde wat beter, won een pion en nadat wit (al dan niet gedwongen) een torenruil toeliet, was 't snel gedaan in het pionneneindspel.

Cees Heeremans met zwart liet Ouker zo nodig nog harder zweten. Cees speelde robuust, m.i. tikkeltje defensief ingesteld, terwijl hij volgens mij actiever kon zijn met zijn dame op de damevleugel.
In ieder geval bracht hij 't tot een dameeindspel, weliswaar met pion minder, maar -zoals bekend- dameeindspelen zitten vaak in het remisevaarwater.
Helaas liet Cees zich dit niet meer bewijzen, omdat zijn Duracells (de niet-oplaadbare versie) helemaal op waren.

Ton maakte met zwart een rekenfout in het middenspel en verloor een stuk. De rest was wel aan Mick besteed.

Martin had met zwart de betere papieren tegen Wim D (sowieso een loperpaar tegen paardenpaar).
Het was voor onderrgetekende een revelatie, dat de witspeler na afloop van de partij ridderlijk aangaf, dar hij niet meer had dan eeuwig schaak en zich al tevreden had gesteld met remise.
Martin wilde echter de boel ombuigen in zijn eigen voordeel (dat is de spirit !!!), maar zijn stukoffer op h3 was helaas een misrekening.
Wit nam over en de bom ontplofte ipv bij de witte koning in het gezicht van de zwarte koning aan de overkant.

Rob Buschman kwam met wit al snel 2 pionnen achter tegen de voorzitter. Hij (Rob dus) lag al in de touwen, maar de zwartspeler was al in tijdnood omdat hij bezig was matvarianten te rekenen.
Mede als gevolg hiervan zette hij schaak met zijn toren op de onderste rij, om er snel achter te komen, dat de witte dame dit veld nog dekte.

Ondergetekende bereikte met wit geen significant voordeel tegen Outger. Zwart stond op sommige momenten iets beter, maar had wel geregeld tijdsachterstand (10-12 min, op het einde 60-30 sec).
Zwart bood mede hierdoor herhaaldeijk remise aan (wilde 't niet op vluggeren laten aankomen). Wit -hoezeer hij ook last had van zijn geweten en Outger wel een halfje gunde- besloot om eruit te halen wat erin zit (tijd hoort erbij).
In de laatste 5 minuten (cumulatief) van de partij, produceerde zwart (met ieder D, T en L (ongelijkkleurig) positioneel een aantal mindere zetten en ging uiteindelijk ten onder op de 8ste rij.

Gijsbert (wit) speelde actief tegen Rob van Zwieten en won in het middenspel de kwaliteit door een invsl op e7.
Daarna nog 'even' (laatste partij van de avond) uitschuiven en vis op 't droge brengen. hiermee 't echec van vorige week tegen de koploper weggepoetst hebbende.

Geef een antwoord