Schaakclub Santpoort

In tegenstelling tot het eerdere bericht op de website zullen zowel Ilias als Miguoël volgend seizoen niet voor HWP uitkomen. Enige uitleg is hierbij wel op zijn plaats. In de eerste plaats heeft de Kennemer Combinatie gemeend dat het inlijven van beide kinderen een groter belang diende dan het respecteren van reeds gemaakte afspraken. Dientengevolge is enige tijd geleden, zonder enig overleg met hetzij SC Santpoort, hetzij HWP, aan beide dertienjarige kinderen een aanbod gedaan om voor KC KNSB 2e klasse te gaan spelen. In tegenstelling tot Ilias heeft Miguoël vervolgens om hem moverende redenen besloten om op dit aanbod in te gaan en zal dus volgend seizoen voor KC uitkomen.

De situatie rondom Ilias is een wat andere. Het aanstaande vertrek van Ilias en Miguoël heeft bij SC Santpoort tot heftige discussies geleid ten aanzien van de toekomstige te volgen koers. In alle eerlijkheid heeft het bestuur deze discussie en de oplopende emoties totaal niet voorzien. Er bleek binnen de club een aanzienlijk momentum te zijn om een ambitieuzere lijn te kiezen.

Er is dan ook na veel overleg besloten om, in lijn met de ontwikkelingen bij de jeugd, een serieuze poging te doen om bij de senioren een kwaliteitsslag te maken. Het 1e team speelt daarin uiteraard als vlaggenschip een centrale rol, met als concrete doelstelling voor 2008/2009 promotie naar de KNSB. Als integraal onderdeel van het inmiddels opgestelde beleidsplan is IM Piet Peelen aangetrokken als speler/trainer.

Op basis van deze ontwikkelingen is namens de club alsnog op de twee vertrekkende spelers een beroep gedaan om een rol te spelen in de verwezenlijking van deze doelstelling. Na ampel overleg is Ilias daarmee akkoord gegaan en hij zal dan ook in ieder geval komend jaar voor het 1e team van SC Santpoort uitkomen.

De club heeft het bestuur van HWP gedurende dit proces zo veel mogelijk op de hoogte gehouden van de (stormachtige) interne ontwikkelingen. Wij beseffen zeer wel dat deze gang van zaken geen schoonheidsprijs verdient, aan de andere kant zijn wij ervan overtuigd dat de ingezette ontwikkeling bij SC Santpoort langere termijn zowel goed is voor de club, als voor het schaken in de regio. Voor het welslagen en het behoud van het momentum binnen de club is de inbreng van Ilias voor SC Santpoort van groot belang. Ook denken wij in de nieuwe situatie daadwerkelijk toegevoegde waarde te kunnen hebben voor zijn schaakontwikkeling en schaakplezier. Een groot compliment is op zijn plaats voor het HWP bestuur, dat heeft willen meedenken in het belang van deze jonge spelers, in plaats van clubpolitiek te bedrijven.

Geef een reactie