Schaakclub Santpoort

Op dinsdag 26 augustus wordt de jaarvergadering gehouden. We beginnen op 20.15 uur. 

De bestuursleden Gravemaker, Kruisselbrink en Van der Lende zijn aftredend en herkiesbaar. tegenkandidaten kunnen tot 48 uur voor de vergadering schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris. 

De agenda en de bijbehorende stukken worden ter vergadering uitgereikt. 
Indien gewenst kunnen de stukken vanaf zaterdag 23 augustus via de de secretaris worden verkregen.

Geef een reactie