Schaakclub Santpoort

In het weekend van 5 en 6 april werd in Krommenie het Noord Hollands kampioenschap voor 4-tallen gespeeld. De zaterdag was gereserveerd voor de categorie E en C. Zondag werd het kampioenschap voor de C categorie vervolgd en konden de A/B en Dtjes eindelijk ook aan de bak. De C categorie had zich helaas niet kunnen plaatsen en voor SC Santpoort was er derhalve geen afvaardiging aanwezig.

Voor de E categorie kwamen 2 teams uit. Voor met name het 1ste team waren de verwachtingen hoog gespannen om een plaats bij de eerste 4 te bemachtigen zodat zij konden deelnemen aan het NK. Zij begonnen dan ook voortvarend met 2 x een 4-0 overwinning. Hierna begonnen de zenuwen toch op te spelen en moesten onze jongste schakertjes enkele remises en nederlagen slikken. De sfeer in de groep bleef echter goed en door elkaar op te peppen knokten ze zich weer naar de hogere regionen. Voor de meegekomen ouders ontpopte zich zenuwslopende laatste ronden waarbij op voorhand met mathematische precisie de kansen van de kinderen werden berekend. Toch moest tot op het laatste moment worden gewacht voordat de uiteindelijke uitslag bekend werd. Santpoort 1 bereikte een 5e plaats. Een knap resultaat waarvoor hulde. Helaas betekende dit dat zij echter niet naar het NK zouden worden uitgezonden…..maar….. later bleek dat nummer 4 moest afzeggen waardoor het 1e E team toch is uitgenodigd om deel te nemen aan het NK te Groningen.

Van het 2e E team deden alle spelers voor het eerst mee aan het kampioenschap. Ondanks weinig toernooi ervaring en pas kort bij SC Santpoort, deden deze jonge spelertjes niet veel onder voor de aanwezige schaakcracks met langere ervaring. Zij sprokkelden de puntjes bij elkaar en wisten zich in de schaakarena goed staande te houden. De uiteindelijk bereikte 7e plek is daarom een resultaat dat er mag wezen. Deze spelers kunnen vertrouwen hebben in de toekomst en de overige schaakclubs mogen volgend jaar rekenen op een tegenstander van formaat.

Voor het kampioenschap in de A/B categorie kwam één team van SC Santpoort uit. Deze spelers troffen wij, in tegenstelling tot de jongste jeugd, niet in het naastgelegen speeltuintje aan tussen de partijen. De deelnemers waren op hoog niveau met het schaakspel bezig. Uiterste concentratie, strategische concepten, tactische uitvoering en stilte tijdens het spel werden afgewisseld met nauwgezette analyses van de partijen. De spelers van de A/B categorie konden dan ook een derde prijs in ontvangst nemen voor hun inzet.

Ook de D categorie had zich met twee teams gekwalificeerd voor het kampioenschap. Vooral het eerste team was er op gebrand een goed resultaat te behalen. Wellicht was de eerste plaats, met recht op deelname aan het NK, iets te hoog gegrepen, maar een plek bij de eerste 3 moest toch haalbaar zijn. Desondanks pakten de eerste 2 partijen niet goed uit. Wellicht was de zichzelf opgelegde druk toch iets te groot. Dit was niet volgens de verwachtingen van de teamleden en het siert hen dat zij niet bij de pakken neer gingen zitten. Zij herpakten zich en begonnen een fameuze inhaalslag waarbij het ene na het andere team met de furie van de schakers van het 1e team te maken kregen. Binnen het sterke veld konden zij uiteindelijk toch een mooie 4e plaats bereiken. Gezien de kwaliteiten van de spelers en het feit dat zij ook volgend jaar allemaal nog binnen de D categorie vallen, is de kans reuze groot dat bij een volgend Noord Hollands kampioenschap de felbegeerde NK klassering kan worden gehaald.

Ook de spelertjes van het 2e team van SC Santpoort in de D categorie deden voor de eerste keer mee aan het Noord Hollands kampioenschap. Onbevangen en met groot enthousiasme werden de strijd aangegaan waarbij afwisselend winst, remise en verliespartijen werden geaccepteerd. Het deelnemen aan het kampioenschap was belangrijker dan de klassering. Toch zaten ook deze deelnemertjes met vuurrode hoofden van de inspanning aan het schaakbord en werd er tussen de wedstrijden door nog flink geoefend met meegekomen ouders die moesten toegeven dat het schaakpotentieel van de kinderen het hun behoorlijk lastig kon maken in het spel. Een en ander vertaalde zich dan ook naar het uiteindelijke resultaat van het 2e team van SC Santpoort. Een wel heel verrassende 7e plaats was een hele knappe verdienste.

“De Schumachers”

Geef een reactie