Informatie


  Wie en Wat Locatie en Speeltijden

  Postadres
  Schaakclub Santpoort
  Dammersboog 110
  1991 XT Velserbroek  Speellocatie:
  Het Polderhuis
  Vestingplein 58
  1991 RK Velserbroek
  023-5374218


  Bestuur:
  Voorzitter
  Rob de Roode 06 2898 4000  robderoode@hotmail.com

  Secretaris
  Wim Laurens Gravemaker wimlaurens@gmail.com

  Penningmeester
  Penningmeester Martijn de Roode martijnderoode@hotmail.com

  Algemene zaken
  Hans kors en Mick Mulder


  Jeugdschaak:
  Ton Haver 023-5491149 ton.haver@xs4all.nl


  Opzeggen lidmaatschap:
  Vóór 1 augustus schriftelijk bij de secretaris, wimlaurens@gmail.com


  Contributies:   
  Senioren (vanaf 18 jaar) Euro 120,-
  Dubbelleden (d.w.z. elders bondslid) Euro 70,-
  Jeugdleden Euro 95,-   

  Bankrekeningnr.
  NL10 RABO 0143 9690 21
  T.n.v. Penningmeester Sc Santpoort
  Rabobank Velsen en Omstreken


  Donateurs:
  Donateurs betalen minimaal Euro 25,-