Dit was toch wel meteen de uitspraak van de avond; deze woorden
ontvielen de lippen van Rolf, die al na 20 minuten klaar was tegen Ivan.
Volgens
mij is het altijd een lullig moment, als je uberhaupt iets weggeeft
voor niets, maar ik kan hem wel begrijpen. Zijn stelling donderde na het
weggeven van die pion (e6 ?) als een house of cards in elkaar.

Rob
Buschman kwam beter uit de opening tegen Rob van Z. Een wit paard
plofte al steigerend vroeg neer op d6 (met nog een zwarte pion op d7).
Dit paard werd uiteindelijk geruild, maar wit kreeg als compensatie een
machtig loperblok op e3 en f3, dat als een stel zoeklichten door de
zwarte stelling scheen.
In deze stelling nam Rob natuurlijk genoegen
met een remiseaanbod van zwart met het oog op de komende bondswedstrijd
van Santpoort 4 volgende week maandag (niet teveel inspannen).

Ton
misrekende zich met wit tegen Wim G en verloor een paard tegen 2
pionnen. Vlak daarna ook nog eens een vol stuk door dubbele aanval van
de zwarte dame.
Het was hierna snel over, maar leek alsof 't nog een
ietsje pietsje leuk werd met 3 pionnen achter. Dit was echter optisch
bedrog.

Nico had met wit tegen Barry al snel
ontwikkelingsachterstand, verloor een pion en eindigde met een dubbele
isolani op de g-lijn. Nadat zwart de voorste van deze dubbele isolani
had meegepakt, streek wit in het resterende eindspel (T+P vs T+L met 2
pionnen achter) al snel de vlag.

Outger (wit) en Ronald speelden
een scherpe opening; wit kwam al snel een pion voor, maar de zwarte
stukken waren allen actief, terwijl de witte torens nog op hun plek
stonden. De witte toren op a1 kwam er uiteindelijk wel bij, maar de
witte toren op h1 is er volgens mij nooit uitgekomen. De witte stukken
stonden op een kluitje op de koningsvleugel (de witte koning op g1 had
mooie epauletten (torens) op f1 en h1, pion op g3 en L op op h2, De2,
Pf3) en de zwarte stukken zoemden als boze bijen eromheen.
Zwart won een pion terug en wel die op g3, waarna de witte stelling snel inzakte.
Mooie aanvalspartij van zwart om te zien.

Martin (w) en Ouker openden rustig, waarbij zwart (niet verder dan 6de rij) 't centrum aan wit liet.
M.i. speelde wit te vroeg de pion van e3 naar e4 (zonder dat hij nog gerokeerd had) en verloor deze.
Zwart
wikkelde af (D en L-ruil) naar een dubbeltoreneindspel met enkele loper
met die ene pion voor (had volgens mij D op bord kunnen houden en 2de
pion winnen, maar wilde waarschijnlijk de dames afruilen).
Wit had
m.i. nog zijn enige kans kunnen pakken door (met alle vier de torens nog
op 't bord) het stopveld e5 te bezetten met een toren en vervolgens
torens verdubbelen op de e-lijn (druk op pion op e6), maar deed dit
niet.
Na verlies van 2de pion (en daarna meer) gaf hij uiteindelijk op.

Leo
(w) werd al snel in de opening door Mick getruct en verloor een pion.
Wit stond een 2de pionwinst voor zwart toe op b2, maar offreert zelf een
loper door met deze op h7 te slaan.
Na enigszins lang nadenken,
neemt zwart dit offer aan, waarna de witte D en overgebleven T het de
zwarte koning nog enigszins lastig maken met schaakjes op de 8ste rij,
maar niet meer dan dat. Uiteindelijk wandelt de zwarte koning naar het
midden van 't bord met een (beschermende) haag aan zwarte pionnen om
zich heen.

Gijsbert (w) en Wim D zetten de partij rustig op,
waarbij zwart het centrum aan wit overlaat. De partij blijft lang in de
openingsfase, waarbij wit het loperpaar en zwart het paardenpaar (kan
ook heel sterk zijn…soms) heeft.
Zwart gaat lopen met de h-pion; wit doet daarvoor niet ander en doet idem dito met zijn a-pion.
Door
gebrek aan coordinatie/samenhang tussen de witte stukken, wint zwart
een pion op e4 door met zijn paard op f6 deze te pakken. Wit kan niet
terugslaan met zijn f3-pion op straffe van verlies van een van zijn
lopers (c4 of e3).
Wit schuift in arrenmoede zijn pion op f3 door naar f4.
Uiteindelijk blundert wit zijn (door pion gedekte) loper op f4 weg op straffe van verlies van zijn toren op c1.   

Geef een antwoord