Schaakclub Santpoort

Dit jaar bestaat SC Santpoort 80 jaar. Ik keek deze week eens in het archief van de oude clubbladen. Veel lijkt er in die tijd niet veranderd te zijn, artikel 4 is dan waarschijnlijk inmiddels uit de statuten verwijderd, maar op de clubavond merk je daar weinig van.  Een clubblad hebben we nu niet meer, maar met een modernere spelling zou veel van onderstaande zo weer in een verslag kunnen worden opgenomen. 
Februari 1940
Aan alle kijkende leden bij partijen, die nog aan den gang zijn, verzoeken wij dringend, zich zuiver tot kijken te bepalen en op geen enkele wijze "mee te spelen". Dus geen adviezen, geen wenken, geen opmerkingen. Slechts kijken.
September 1940
Aangenomen werd, art. 4 van de Statuten aan te vullen met de clausule:
"Dames worden niet als lid toegelaten, terwyl ook het introduceren van dames niet is geoorloofd."
Juni 1941
Behandel de klokken met zachtheid, spaar den penningmeester. Laat Uw hand zacht neerkomen op den knop der klok, als ware het een streling van een U dierbaar voorwerp.
September 1942
Dringend verzoek van den Comm. v. Materiaal: Men berge na beëindiging der partijen de goede stukken in de goede doozen op.
Oktober 1942
Bij de bestudeering der partijen bleek, dat verschillende spelers eigenlijk maar lukraak openen, zonder blijkbaar een of ander plan te hebben.
Maart 1943
Nu zwoegde nog Haver in een interessant eindspel
Maart 1943
Wij moeten de training van zulke spelers ter hand nemen en trachten om ook de jeugd meer in onze club onder te brengen.

Geef een reactie