Schaakclub Santpoort

Afgelopen vrijdag, 26 november 2004, trad het uit veelal jeugdige spelers bestaande Santpoort 3 weer in de ring om de externe competitie te spelen, ditmaal tegen Excelsior 3. De spelers van Excelsior konden de gang naar het Polderhuis maar moeilijk vinden. Eerst waren er al problemen om een voltallig team op poten te zetten om daarna de weg te vinden. Een en ander leidde tot de gebruikelijke stellingen dat het “dan wel een makkie zou worden” tot “we hebben de winst al omdat de tegenstanders onderbezet zijn”.

Niets was minder waar. De tegenstanders kwamen toch met een voltallig team waarbij het aan niveau van de spelers niet ontbrak. Nadat de tegenstanders de eerste verwondering over de jeugdigde tegenspelers hadden overwonnen (gemiddelde leeftijd, omhooggetrokken door 2 senioren, 19 jaar) werd de strijd uiterst serieus aangegaan.

Als eerste kwam Kevin Dekkers een remise overeen met zijn tegenstander. Kevin had het klaar gekregen om zijn tegenstander volledig vast te zetten maar kon door deze stelling ook niet zo gek veel meer. Maar het ½ punt was tenminste binnen.

Roman Schumacher boekte de tweede remise in een stelling waarbij iedere zet voor beide tegenstanders het verschil kon betekenen. Roman’s tegenstander maakte dankbaar gebruik van het remise aanbod hetgeen aangeeft hoe kritisch de partij op dat moment was. Het volgende ½ punt was binnen.

De partij van Navarone van de Star verliep minder gunstig. Ondanks het opentrekken van de trucendoos kon Navarone niet verhinderen dat zijn tegenstander de overwinning naar zich toe trok.

De stand was daarmee weer gelijk en de ontwikkelingen van de nog voortgaande partijen werd daarmee zenuwslopend.

Gelukkig deed Jeronimo van der Star de hoop weer opleven. In een scherpe partij wist hij met voordeel uit een moeilijke stelling te komen en trok de winst met zelfvertrouwen en een leuke toren – loper combinatie naar zich toe.

Ilias van der Lende begon zijn partij op het scherpst van de snede en dacht met een offer voordeel te kunnen behalen. Dit voordeel bleek echter een illusie te zijn en zijn tegenstander wist zelfs nog een tweede stuk te bemachtigen zonder compensatie voor Ilias. Alhoewel Ilias dapper volhield en zijn tegenstander het nog best moeilijk maakte moest hij uiteindelijk toch toegeven.

Daarmee was de stand wederom gelijk en werd het tijd, met nog 3 actieve spelers, om de tactische opties door te rekenen.

In het verloop van de partij van Wim Gravemaker bereikte Wim uit de opening stukvoordeel. Wim wist dit knap uit te spelen hoewel de tegenstander er alles aan deed om de winst toch nog naar zich toe te trekken. Wim wist alles te pareren en aanvaarde met zichbaar genoegen de uiteidelijke conclusie van zijn tegenstander dat Wim in een gewonnen stelling was beland.

Met nog twee spelers actief en een punt los werd het wel heel spannend. Leo stond een kwaliteit voor en Nathalie werd geconfronteerd met een lastige stelling waarbij iedere zet bepalend kon zijn voor winst of verlies. Gezien deze situatie werd het voor Nathalie wel lastig hoe nu verder te gaan. Eerder op de avond had zij al gevraagd of remise een optie was en was haar verteld om toch maar voor de winst te gaan. Nu was remise wel een reële optie voor het teamresultaat maar zag Nathalie de winstkansen. Nathalie besloot te gaan voor de winst en bereikte deze ook uiteindelijk in een heel knap gespeeld eindspel. Nathalie heeft de wedstrijd weten te kantelen voor Santpoort 3.

Nog in de race was de partij van Leo Kruisselbrink. Leo kwam uit de opening met een kwaliteit voorsprong en speelde een gedegen wedstrijd gericht op winst. In het eindspel echter was een paard van de tegenstander dermate lastig dat Leo, nadat Nathalie de winst had verzekerd, genoegen nam met een remiseaanbod zodat de winst voor het team verzekerd was 4½ – 3½.

Al met al heeft Santpoort 3 in deze externe competitieronde bewezen dat ook de jeugd, aangevuld met senioren, zich kan meten met de opponenten in deze klasse. Gezien het leeftijdsverschil mag worden geconcludeerd dat het niveau van de jeugd bij SC Santpoort toch een belofte voor de toekomst inhoudt en naar verwachting zal integreren binnen de hogere seniorenteams om SC Santpoort op de kaart te zetten binnen schaakminnend Nederland.

Geef een reactie