Schaakclub Santpoort

Aan alle clubleden,

Oproep:
Komt allen op donderdag 18 mei 18.00 uur naar Plein 40-45 te IJmuiden om (ludiek) te protesteren tegen de huurverhogingen van accommodatie van de gemeente Velsen. Ondersteuning via aanwezigheid is voldoende. Op de aanwezige schaakborden kun je laten zien
wat de vereniging doet en wat mogelijk moet blijven.

Reden:
Onze schaakactiviteiten vinden alle plaats in ruimte van de gemeente Velsen. De gemeente heeft de huur de afgelopen 2 seizoenen reeds met 16% verhoogd. Daarnaast is de berekening van de seizoenstarieven gewijzigd, wat de huur nog meer zal verhogen.
Gevolgen voor contributie of het aantal uren zaalhuur zijn niet te vermijden bij deze huuraanpassingen. We willen de schaaksport betaalbaar blijven beoefenen. Een forse huurverhoging maakt dat moeilijk. Dat willen we de gemeente laten weten.

Gezamenlijke opzet:
Veel meer verenigingen hebben te maken met deze huurverhogingen. Een aantal verenigingen hebben krachten gebundeld en de actie georganiseerd om een signaal richting gemeente af te geven. Doel van de actie is aandacht te vragen voor de problemen die zijn ontstaan door het huurbeleid van de gemeente Velsen.

Het bestuur van Schaakclub Santpoort ondersteunt het doel en acht het van belang dat ook Schaakclub Santpoort zich bij deze actie aansluit.

Wat houdt de actie in:
Donderdag 18 mei laten de deelnemende verenigingen tussen 18.00 en 19.00 op het Plein 40-45 te IJmuiden zien wat ze doen. Op die manier willen ze aandacht vragen voor de gevolgen van het huurbeleid voor de (binnen)sport. Via spandoeken en een petitie wordt het doel van de actie aangegeven.
Aan de wethouder van sportzaken zal de petitie worden aangeboden.
Schaakclub Santpoort zal aanwezig zijn met enige schaakborden waarop geschaakt kan worden.

Hieronder is een persbericht en de tekst van de petitie weergegeven.

Tot 18 mei op Plein 40-45!

Het bestuur van Schaakclub Santpoort.

Voor meer informatie kun je bellen met de secretaris Leo Kruisselbrink: 023 -538 1590

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Persbericht

de binnensport staat (bijna) op straat

Donderdag 18 mei wordt er door een aantal grote binnensportverenigingen uit Velsen actie gevoerd op Plein 40-45. Doel van de actie is aandacht te vragen voor de problemen die zijn ontstaan door het huurbeleid van de gemeente Velsen. In 4 jaar tijd zijn de huren van de zaalsportaccommodaties met bijna 25% gestegen. Verschillende clubs dreigen in problemen te komen, contributies worden te hoog, waardoor leden stoppen met sporten. Voor een aantal sportclubs is dit reden geweest om de krachten te bundelen en een gezamenlijk geluid te laten horen richting politiek.
Tussen 18:00 uur en 19:00 uur zullen de clubs zich laten zien op plein 40-45.
Er wordt geturnd, gebadmintond, gekorfbald, gebasketbald en geschaakt, alles onder begeleiding van het marsorkest van Soli. Om 18:45 uur zullen de burgemeester, de heer P. Cammaert en de wethouder sport, mevrouw A.. Baerveldt op het plein een petitie van de verenigingen in ontvangst nemen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

petitie:
De voorzitters van de onderstaande verenigingen doen namens al hun leden een dringend beroep op het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Velsen om de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2006 in heroverweging te nemen. Wij willen graag mee denken, praten en beslissen over het toekomstig huurbeleid in onze gemeente, om te voorkomen dat wij als binnensporters straks op straat komen te staan.

Namens
o.a Schaakclub Santpoort

Geef een reactie